Pisma urzędowe

Pisma urzędowe, reklamacyjne i odwoławcze to rodzaje treści, które wymagają wiedzy technicznej i specjalistycznej.

Teksty napisane przeze mnie pomogą uzyskać pozytywny wynik toczącej się sprawy.

Dotyczy to również pism zawierających numery spraw, sygnaturę i inne.

Szczegóły współpracy omawiam indywidualnie.

Dlaczego tak istotne jest, aby pismo zostało dobrze napisane?

Dokumenty, którymi się legitymujemy, niezależnie od tego do kogo są kierowane, wymagają przygotowania i dostosowania tonu wypowiedzi do odbiorcy.

W przypadku pism urzędowych należy zachować ich specyficzną oraz poważną formę, nie ma tam miejsca na dodatkowe elementy.

Reklamacje i odwołania pisemne powinny opierać się na konkretnych punktach zawartej wcześniej umowy.

Ważne! Nie jestem prawnikiem, nie reprezentuje klienta ani nie występuję w jego imieniu. Nie wchodzę na drogę prawną, nie udzielam porad prawnych, notarialnych ani podatkowych. Klient sam podpisuje się pod pismem, które kieruje do danej instytucji.